Priser

Aktuella priser kontakta annons@masenredaktionen.se

VARJE FREDAG – VARJE VECKA – ÅRET OM – WWW.MARIEFREDSTIDNING.SE

Mariefreds Tidning/Måsen
Kyrkogatan 8 • Rådhustorget
Kyrkogatan 8 • 647 30 Mariefred

annons@masenredaktionen.se

——————————-

REKLAMSKATT 6 % INGÅR.
MOMS 25 % TILLKOMMER.

BETALNING SKER MOT FAKTURA MED BETALNINGSVILLKOR 10 DAGAR. EFTER FÖRFALLODAGEN DEBITERAS DRÖJSMÅLSRÄNTA MED 10 % PER MÅNAD.
—————————————-
FÖR REGELBUNDEN ANNONSERING OCH OFFERT: ANNONS@MASENREDKTIONEN.SE
MATERIAL SKICKAS TILL: ANNONS@MASENREDAKTIONEN.SE