Samling vid Åkers bibliotek inför trygghetsvandringen.
I tisdags samlades personal från polisen, Securitas, teknik- och servicekontoret, Åkers fritidsgård, Åkerskolan samt kommunens trygghetssamordnare för att tillsammans med Åkersbor gå en trygghetsvandring. Den nittio minuter långa vandringen genomfördes för att man tillsammans skulle se vad som behöver åtgärdas — men också vad som fungerar bra.
 
Trygghetsvandring är en del av det medborgarlöfte som Strängnäs kommun tillsammans med polisen har åtagit sig för att göra kommunen till en tryggare plats att bo, leva och verka i. I tisdags hade turen kommit till Åkers styckebruk då bland annat tjänstemän från kommunen, polisen, fritidsgården och Åkersbor vandrade genom Åker för att se vad som kan förbättras.
— Rent generellt är Åkers styckebruk en lugn och trygg kommundel, säger kommunpolis Peter Sigurd. De problem som kan vara här brukar oftast röra sig om trimmade mopeder och skadegörelse.
 
Trygghetsvandringen gick från biblioteket via ICA till Folkets Hus. Under vandringen passade flera Åkersbor på att framföra sina åsikter om de problem som finns på orten och då framför allt de ungdomsgäng som på kvällstid samlas utanför ICA.
— Det är alldeles för dåligt upplyst på parkeringen, tyckte en oroad Åkersbo. Ungdomarna har ingenstans att ta vägen och samlas istället här i stora gäng med skadegörelse som följd. Det är oftast ungdomar som inte är involverade i föreningsverksamhet utan mest vill hänga med sina kompisar.
 
Problemen med vandalisering på Åkersskolan som nådde sin kulmen under sommaren är dock något som har lugnat ner sig menar Peter Sigurd.
— Det går i vågor, förklarar han. Just nu är det lugnt och händer det något är det inte alltid vi behöver åka ut även om vi alltid blir informerade. Folk känner varandra här och många problem löser sig på grund av människors engagemang.