Testanläggning för miljövänliga transporter till Nykvarn

0
418
Anläggningen i Nykvarn kommer att kosta 200 miljoner.

I torsdags meddelade Sveriges närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) att staten och fordonsindustrin satsar tillsammans runt 200 miljoner kronor på ett centrum för elektromobilitet i Nykvarn, SEEL. Centret ska bedriva forskning runt framtidens fordonstransport, med särskild tonvikt på innovativt samarbete och hållbar utveckling.
— Vi är mycket glada att RISE/SEEL har valt att etablera sitt forskningscenter här i Nykvarn, säger Bob Wållberg (NP), kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

SEEL, Swedish Electric Transport Laboratory AB, kommer bland annat att innehålla en chassidynamometer för tunga eldrivna fordon och en växellådsrigg där det går att testa elmaskiner. Det rör sig om en öppen anläggning där alla intresserade företag kan köpa in sig på tid för tester.
— Vi planerar också för ytterligare verksamheter i anslutning tillcentret, säger Bob Wållberg. Vi diskuterar till exempel möjligheter till en testbana för autonoma fordon. Det kan också bli aktuellt med ett campus med studier och forskning runt fordonsutveckling.

Nykvarns kommun har avsatt ett cirka 250 hektar stort område i Stockholm Syd Mörby för att kunna ge plats till SEEL och ytterligare verksamheter med koppling till forskning och utveckling av miljövänlig och hållbar fordonsindustri.
— Vi ser etableringen av SEEL som ett första steg i framväxten av ett brett forskningscenter där framtidens idéer ska födas och utvecklas. Det uppskattas att varje anställning inom fordonsindustrin kan leda till ytterligare upp till tio anställningar i kringbranscher, säger David Schubert, näringslivschef på Nykvarns kommun.

Totalt investeras cirka 1 miljard kronor, varav 200 miljoner i anläggningen i Stockholm Syd Mörby. Testbädden består av två anläggningar, en på Lindholmen i Göteborg och en i Nykvarn.
— Att lägga en del av testbädden i Nykvarn ger oss närhet till Mälarregionens högskolor och fordonsindustri, vilket gör testbädden än mer konkurrenskraftig i ett internationellt perspektiv, säger Pia Sandvik, vd på RISE.