Svenska andelsodlare samlades på Hornudden

0
385
Andelsodlare från hela Sverige besökte nyligen Hornudden. Foto: Johan Sjöstedt

I helgen hade Andelsjordbruk CSA Sverige årsmöte på Hornudden. Här samlades andelsodlare från norr till söder för att tillsammans jobba med den handbok för andelsjordbruk som är under produktion. 
— Hur är lönsamheten, hur planerar man sin odling och hur bygger man sin relation med andelsägarna var några punkter som diskuterades, berättar Karin Sjöstedt, Hornudden.

Erfarenhetsutbytet var också en viktig punkt på träffen, och under söndagen valdes ny styrelse. Givetvis ingick rundvandringar med Mats Sjöstedt, som driver Hornudden tillsammans med Karin, och frågorna haglade oavsett om det var odling i tunnel eller ympning av tomater.
— Antalet andelsjordbruk i Sverige har ökat rejält det senaste åren — från ett tiotal till 45 stycken i år — och det antyder att framtidens grönsaker kommer att mer och mer odlas på andelsjordbruk, förklarar Karin. De som driver dessa andelsjordbruk är oftast under 40 år och har en entusiasm och ett engagemang som driver dem framåt med hållbar utveckling som en viktig del i affärsidén.

Under 2017 hade Hornudden 32 andelsägare. Det man uppskattade med konceptet var bland annat att man bidrog till hållbar livsmedelsproduktion, att man fick äta det som är i säsong och att det är närodlat.