Volvos uppsagda avtal med Bilia: ”Service och verkstad kvar i Strängnäs”

0
362
Bilia kommer att ansöka om förnyat avtal för verkstadstjänster. Ambitionen är att verkstaden i Strängnäs ska finnas kvar. Foto: Ben Nilsson/Pressbild Bilia

Bilia meddelade i ett pressmeddelande för två veckor sedan att koncernens återförsäljaravtal för Volvo i Sverige och Norge sagts upp. Avtalen gäller både nybilsförsäljning och service. Bilias kommunikationsdirektör meddelar nu att nytt kontrakt ska sökas — så att servicedelen i Strängnäs får finnas kvar. 

Den 19 november mottog Bilia en uppsägning av avtalet från Volvo, något som gäller både försäljning och service av Volvobilar. Detta framgick i ett pressmeddelande. Uppsägningen innebär att Biliabutikerna bara kommer att få sälja nya Volvobilar i två år till. Närmare en tredjedel av Biliakoncernens omsättning kom under förra året från Volvobilar. Enligt Bilia har Volvo inte lämnat någon förklaring till att man väljer att säga upp avtalet, vilket de heller inte är skyldiga att göra.
— Det är förvånande och dramatiskt nu, men det behöver det inte vara, säger Anders Rydheimer, kommunikationsdirektör på Bilia till Måsen. Vi kommer att påbörja en dialog med Volvo kring det som händer redan i januari.

I Måsenområdet berörs Bilia i Strängnäs av det uppsagda avtalet. Här förklarar Anders Rydheimer att ambitionen är att efter de gångna 24 månaderna ändå kunna behålla verkstad och service. 
— Nybilsförsäljning och service ligger under samma kontrakt, och vi ska söka nytt kontrakt gällande service så verkstaden i Strängnäs får vara kvar, förklarar han.

Rydheimer menar också att man ämnar sälja nya Volvobilar i Strängnäs så länge det är möjligt. Försäljning av begagnade bilar omfattas inte av återförsäljaravtalen och påverkas inte av det uppsagda avtalet.