Kommunens vision av hur Larslunda ska utvecklas.

Arbetet med att utveckla Larslunda till att bli ett samlat idrotts- och friluftsområde fortsätter. Under sommaren börjar därför byggandet av en ny konstgräsplan som ska ersätta planen på Vasavallen.

Sedan den nya detaljplanen över Larslunda antogs av kommunfullmäktige 2011 har mycket hänt i området. Bland annat invigdes den nya gymnastikhallen i början av förra året. I sommar kommer också byggandet av den nya konstgräsplanen att starta.

— Vi ser att vi kommer att behöva rusta upp Vasavallen framöver, säger kommunalråd Monica Lindell Rylén, (S), därför kommer konstgräsplanen att flyttas. Så småningom tänker vi oss att vi ska ha de flesta delarna ute på Larslunda men inte den gamla fina fotbollsplanen, spåret runt omkring och läktarna. De kommer att vara kvar i och med att skolorna behöver ha tillgång till den här typen av idrottsplats.

I visionen för Larslunda finns planer för bland annat sporthall, ishall och simhall vilket gör att kommunen de närmaste åren kommer att ta ställning till Thomas Arenas simhall.

—Vi ser inte det som möjligt att behålla Thomas Arena när avtalet går ut om några år, förklarar Monica. Vi håller på att titta på det nu men jag ser det som att vi behöver hitta en annan etablering för den.

Bild: Kommunens vision av hur Larslunda ska utvecklas.