Tuffare tag mot moppebilar och fortsatt fokus på droger i årets medborgarlöfte

0
251
Christer Sjöqvist, lokalpolisområdeschef och Lars Ekström, kommundirektör, Strängnäs kommun skrev under medborgarlöftet förra veckan. Foto: Strängnäs kommun/Pressbild

I Medborgarlöftet 2021 sätter Strängnäs kommun och Polismyndigheten fortsatt kurs mot att förhindra unga i kommunen att börja med kriminalitet och droger. Löftet, som presenterades förra veckan, handlar både om trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. 

Medborgarlöftet för 2021 presenterades av representanter från Strängnäs kommun och Polismyndigheten förra veckan under en digital presskonferens. Polisens och Strängnäs kommuns gemensamma arbete under 2021 fokuserar på ungdomar med normbrytande beteenden, kriminalitet — och att upptäcka droger bland unga.

Löftet är en metod för polisen i kommunen att ”flytta det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet ännu närmare kommunens invånare”. Tanken är att löftet ska bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Strängnäs kommun, och är ett komplement till den lokala överenskommelsen om samverkan som finns mellan lokalpolisområdet Eskilstuna och Strängnäs och Strängnäs kommun. 

Samarbetet är inte nytt. Polisen och kommunen har arbetat gemensamt med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor sedan 2007, och den 11 mars signerade Lars Ekström, kommundirektör i Strängnäs kommun och Christer Sjöqvist, lokalpolisområdeschef, medborgarlöftet för 2021. 
— När vi signerade löftet förra året visste vi inte allas vad som väntade oss, säger Lars Ekström. Vi kraftsamlade för en säker sommar, och har fortsatt att samarbeta med alla delar hos polisen, både förebyggande och ingripande. 

Peter Sigurd, kommunpolis i Strängnäs, förklarar att Medborgarlöftet 2021 har sin utgångspunkt i förra årets löfte eftersom lägesbilden i stort sett är densamma, med extra fokus på det återkommande problemet med A-traktorer. 
— Trafikfrågan är något som engagerar många, och att det flaggas för återkommande problematik med A-traktorer skapar en otrygghet. Vi kommer att gå ut med information till föräldrar när det gäller A-traktorer och moppebilar i år. 

Lokalpolisområdeschef Christer Sjöqvist understryker att en bra utbildning och en meningsfull fritid hos unga medborgare är framgångsfaktorer — och att gruppen ungdomar med normbrytande beteende när det gäller kriminalitet och droger är liten. Modellen som använts den senaste tiden är den så kallade Linköpingsmodellen. Den innebär att polisen och ibland också socialtjänsten besöker ungdomar i 15 till 18-årsåldern som misstänks ha börjat med droger i hemmet. Här informeras både föräldrar och ungdomar om misstanke. 
— Linköpingsmodellen som varit väldigt framgångsrik har blivit lidande av pandemin då det handlar om att göra hembesök. Men det är en väl fungerande modell som vi kommer att fortsätta med.

Polisen i samverkan med Strängnäs kommun lovar att genomföra följande aktiviteter: 

Områdespolisen och kommunpolisen kommer att fortsätta samverka med kommunen genom regelbundna möten, Brottsförebyggande råd (BRÅ) och Effektiv samordning för trygghet (EST), för att tidigt upptäcka ungdomar som är på väg in kriminalitet och narkotikamissbruk. 

Polisen kommer att genomföra narkotikasök med hund på skolor, i förebyggande syfte. Det betyder att polisen besöker skolor med en hund som är tränad att hitta narkotika. Det ska göras för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar. 

Polisen kommer att fortsätta arbeta med den så kallade Linköpingsmodellen. Det innebär att polisen, tillsammans med socialtjänsten, åker hem till personer i åldrarna 15 till 18 år, som misstänks ha börjat med droger. I hemmiljön informeras och konfronteras föräldrar och ungdomar om misstankarna. 

Strängnäs kommun kommer under året att samordna minst två föräldraträffar på skolor, för förebyggande information där polisen medverkar. Träffarnas teman ska vara aktuella och relevanta med utgångspunkt i den gemensamma lägesbilden. 

Strängnäs kommun kommer i samverkan med polisen att genomföra minst fyra trygghetsvandringar i kommunen. 

Kommunen och polisen kommer att genomföra en gemensam informationskampanj för föräldrar med inriktning på mopedbilar och EPA- traktorer. 

Polisen kommer att genomföra insatser mot problematiken runt mopedbilar och EPA- traktorer.