Thomasgymnasiet certifierat som teknikcollege

0
448

Industrirådet godkände nyligen Thomasgymnasiets teknik- och elprogram som teknikcollege. Det handlar om att kvalitetssäkra utbildningen så att eleverna är väl förberedda och anställningsbara för näringslivet när de avslutar sin utbildning.

Thomasgymnasiet ingår nu i Teknikcollege Mälardalen som är ett samarbete mellan Västerås stad, Strängnäs kommun och Eskilstuna kommun.
– Det här är mycket positivt för våra elever på teknik-, el- och energiprogrammen. I ett större sammanhang är det inte bara en satsning på utbildning, utan även en satsning på att förbättra företagsklimatet och ett sätt att säkra framtida rekryteringsbehov, som vi nu gör tillsammans med den regionala styrgruppen för Teknikcollege Mälardalen. Att utveckla utbildningen mot de tio uppsatta kvalitetskriterierna, är en stor utmaning, säger Anna Zachrisson, rektor på Thomasgymnasiet.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Detta görs i nära samarbete med teknikföretag i regionen, som tillsammans utformar utbildningen så att den passar industrins rekryteringsbehov.
– Det här är en win-win-situation där våra elever kommer välrustade ut i yrkeslivet och där näringslivet får den kompetens de efterfrågar, säger Anna Zachrisson.

Certifieringen gynnar företagen genom att de får en rekryteringsbas för kommande utmaningar som exempelvis pensionsavgångar och den snabba digitala utvecklingen.
– För skolan och eleverna är vinsten den allt tydligare kopplingen till verkligheten. Detta tror jag leder till större motivation i och med att eleverna ser målet med sin gymnasieutbildning.

I den lokala styrgruppen där Jens Persson, Solö Industri, är ordförande, ingår även EEPAB, Leine och Linde och Union Electric Åkers. Men det finns många fler företag där eleverna gör den arbetsplatsförlagda utbildningen. De kommer också att involveras i utvecklingsarbetet.
Och Anna välkomnar fler företag att höra av sig.
– Vi behöver fler företag i och utanför kommunen som kan ta emot elever på APL (arbetsplatsförlagt lärande) och som är intresserade av att delta i utvecklingen av teknikcollege.

Det är både gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar som kan certifieras och Anna blickar framåt.
– Vår ambition är att vårt vård- och omsorgsprogram även ska bli certifierat inom vårdcollege.