Strängnäs blir en cykelvänligare kommun

0
378

Under kommunfullmäktige i måndags antogs en ny cykelplan för kommunen. Planen omfattar kommunens alla delar och föreslår bland annat nya cykelbanor både inom och mellan de större tätorterna i kommunen. Det ska vara attraktivt och säkert att cykla i Strängnäs kommun. Cykeln ska ses som ett självklart val och det ska vara enkelt och smidigt att förflytta sig inom och mellan kommunens tätorter.

Teknik- och servicenämnden har nu huvudansvaret för att förverkliga cykelplanen, bland annat genom att ansvara för ny- och ombyggnad samt drift och underhåll av kommunens gator. I ansvaret ingår även trafiksäkerhetsarbetet och framtagande av de planeringsunderlag som behövs för verkställandet av planen.

Strängnäs kommun ser cykeln som ett viktigt verktyg för ett ökat hållbart resande. Ambitionen är att fler bilresor ska ersättas av gång, cykel och kollektivtrafik, där särskilt korta bilresor upp till 10 kilometer bör kunna ersättas med gång eller cykel. Cykeln ses också som ett viktigt medel för en ökad rörlighet och vardagsmotion. Gående och cyklister, och deras intressen och behov, ska därför prioriteras högt i samhällsplaneringen.