Största militärövningen på 20 år

0
296

I september är Strängnäs en av platserna för Aurora 17, den största militära övningen på två decennier. Samtliga stridskrafter och fler än 19 000 män och kvinnor ur Försvarsmakten deltar.

Försvarsmaktsövningen Aurora 17 genomförs då Riksdagen har beslutat att försvaret ska stärkas och att den operativa förmågan ska öka. Krigsförbanden ska vara samövade och stridskrafterna ska kunna verka tillsammans.

De förbandstyper som kommer att delta är infanteri, luftvärns- och hemvärnsförband, stridsflyg, attack- och transporthelikoptrar samt örlogsfartyg.

Ett flertal myndigheter deltar och bidrar till en ökad svensk totalförsvarsförmåga. Dessutom deltar militära förband från Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Norge, Tyskland och USA.
– För att kunna genomföra en så bra övning som möjligt och träna den svenska försvarsförmågan mot en både tillräckligt stor och kvalificerad motståndare har förband från andra länder bjudits in att delta i Aurora 17. Det bygger både säkerhet tillsammans med andra och ökar den svenska operativa förmågan, säger generalmajor Bengt Andersson, övningsledare för Aurora 17.