Spara på vattnet!

0
353

Rekordlåga grundvattennivåer riskerar att slå hårt mot delar av Sverige i sommar och har redan lett till bevattningsförbud i delar av landet. Även i Strängnäs kommun är nivåerna låga och kommunen uppmanar nu alla personer med privata brunnar att spara på vattnet.

Har du enskild vattenförsörjning bör du kontrollera nivån på vattentäkten och tänka igenom vad som kan göras om brunnen skulle sina.

Sveriges geologiska undersöknings (SGU) bevakar och mäter nivåerna på grundvatten regelbundet. I normala fall fylls förråden av grundvatten upp under den kalla årstiden, för att användas under den varmare säsongen.
Men utgångsläget i år har försämrats. Långa och torra perioder har bidragit till att grundvattennivåerna inte återhämtat sig som de brukar. Därför står vi nu inför utmaningen att få vattnet att räcka till en hel sommar.
Är din brunn torr eller brunnens tillrinning för liten, kan det bero på naturligt låga grundvattennivåer. I områden där det råder brist på vatten är det viktigt att de boende gemensamt sparar på vattnet för att få det att räcka till de allra nödvändigaste användningsområdena.

Tips om vad du kan tänka på för att spara vatten finns på kommunens hemsida.