Skolvalet till höstterminen 2018 skjuts fram

0
293

Den pågående skolstrukturutredningen om Strängnäs kommuns grundskola påverkar vilka skolor som blir sökbara till hösten. Därför skjuts nu valet till grundskola fram.

Vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde den 18 december återremitterades förslaget till ny skolstruktur. Förslaget kommer att behandlas på nytt på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 23 januari, på kommunstyrelsens sammanträde den 31 januari och på kommunfullmäktige den 26 februari. På sammanträdet den 18 december beslutades även att ett ärende om folkomröstning får väckas, med anledning av det folkinitiativ till folkomröstning om förslaget som har lämnats till fullmäktige. Frågan om en eventuell folkomröstning kommer även den att behandlas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 23 januari och på valnämnden den 24 januari.

På grund av den pågående utredningen kommer valet till grundskolan att skjutas fram. Perioden för skolval till kommunala grundskolor till höstterminen 2018 är preliminärt den 5 mars till 18 mars 2018, exakta datum meddelas dock inte förrän efter kommunfullmäktiges beslut den 26 februari.

Mats Söderström