Om viltolyckan är framme…

0
565
När du som trafikant kommer till en viltolycksplats så sakta ner farten och tänk på att det finns hundförare och hund som arbetar på och invid vägen. För dem är vägen en tillfällig arbetsplats med uppdrag att spåra och avliva det trafikskadade viltet. Foto: Martin Källberg/Svenska Jägareförbundet


Att kollidera med ett vilt djur kan hända oss alla, och att vid en viltolycka ringa polisen är för de flesta en självklarhet. Det är dessutom straffbart och belagt med böter att inte anmäla en kollision mellan motorfordon och exempelvis rådjur, älg och vildsvin.

Det vilt som man har kolliderat med kan antingen ligga dött på plats eller ha sprungit iväg mer eller mindre skadat. För att minska lidandet hos påkörda och skadade djur finns det i Sverige cirka 6000 utbildade eftersöksjägare och 10 000 eftersökshundar. Varje dag på året görs fler än 100 eftersök.

En av de eftersöksjägare som kontaktas av polisen vid viltolyckor i Strängnäs kommun är Henrik Jonsson. Under de fyra år som han hjälpt till vid eftersök så finns det ett stående problem – folk som kör för fort.
– Det underliga är att det är de som bor i närområdet och som vet hur mycket vilt det finns, men verkar strunta i det.

Viltolyckor sker oftast när det är mörkt vilket gör eftersöket både svårare och farligare. Henrik vill skicka en eloge till de bilister som saktar ner för de eftersöksekipage som går längs vägarna.
– Eftersök ställer stora krav både på hund och hundförare. Jag önskar att fler bilister kunde sakta ner och visa respekt, så att vi säkert och snabbt kan hitta de skadade djuren så de inte behöver utsättas för onödigt lidande.

2016 ökade antalet viltolyckor i landet med hela 20 procent till strax över 58 000. Det tidigare rekordet på cirka 48 500 olyckor 2015, slogs därmed rejält. Rådjur står för den största delen av olyckorna, följt av älg och vildsvin.
– På vägen mellan Strängnäs och Mariefred har dock älgolyckorna minskat, tack vare älgskyltarna som uppmärksammar bilisterna längs vägen, säger Henrik.

Enligt § 26 i Jaktlagen och § 40 i Jaktförordningen måste en sammanstötning mellan motorfordon och björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn rapporteras till polisen även om djuret inte är synbarligen skadat. Platsen för sammanstötningen måste också markeras.

Nationella Viltolycksrådet – så här gör du om du kolliderar med vilt:
• Placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor händer.
• Markera alltid olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen.
• Ring 112 och anmäl olyckan.
• Även om viltet ligger dött på platsen ska markering ske som information till andra trafikanter att olyckan är anmäld till polisen.
• Häng upp markeringsremsan på den sida av vägen som viltet försvann efter kollisionen.
• Vid kollision med vildsvin, björn, varg och lodjur placeras markeringsremsan cirka 100 meter från olycksplatsen. Informera polisen om detta.
• Om möjligt avlägsna döda djur från vägbanan, men tänk på din egen säkerhet.
• Försök inte att själv göra ett eftersök, djurets lidande kan förvärras.
• Försök inte att själv avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen.
• Om du har kört på en hund, försök aldrig att avliva den, låt veterinär avgöra.

Källa: Svenska Jägareförbundet och Nationella Viltolycksrådet