Ökande befolkning i Sverige, Sörmland och Strängnäs

0
709

Sveriges befolkning ökade med 1,46 procent under 2016 – något som inte har hänt sedan 1861 då folkmängden ökade med 1,49 procent. Det visar statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB). 
I Strängnäs kommun låg befolkningen på 34 609 personer 2016 vilket är en ökning med 509 personer. Även i Sörmlands alla kommuner ökade befolkningen och det är nu närmare 289 000 invånare i länet, en ökning med 4385 personer jämfört med 2015.

Enligt SCB väntas Sveriges befolkning öka snabbt. År 2060 kommer vi att vara 13 miljoner invånare om man får tro den befolkningsprognos som SCB:s statistiker har tagit fram.