Möjlighet att söka “klimatstöd”

0
188

Har du en idé på en åtgärd för att minska klimatpåverkan? Nu finns det möjlighet att söka pengar för ett klimatsmart samhälle i till exempel en kommun, en skola, ett företag, en stiftelse eller en förening.Har du en idé på en åtgärd för att minska klimatpåverkan? Nu finns det möjlighet att söka pengar för ett klimatsmart samhälle i till exempel en kommun, en skola, ett företag, en stiftelse eller en förening.

De investerade medlen ska ge största möjliga klimatnytta och det huvudsakliga syftet är att minska växthusgasutsläppen. Varje investerad krona ska ge största möjliga klimatnytta. Det kan till exempel vara konkreta åtgärder inom transporter, industrier, bostäder, lokaler, stadsbyggnad eller energi. Exempel på åtgärder är:

Laddinfrastruktur för elfordon
Biogasanläggningar
Byte av fossil olja till biobränsle eller fjärrväme
Utbyggnad av mindre fjärrvärmenät
Lustgasdestruktion
Cykelbanor och infrastruktur för cykel
Kommunikationsinsatser

Satsningen Klimatklivet är en del av den statsbudget som riksdagen beslutat om för 2017. Sedan 2015 har över 1 miljard kronor delats ut i stöd till lokala klimatinvesteringar, och fram till år 2020 kommer ytterligare 700 miljoner kronor per år att fördelas.

Till och med år 2018 kommer det att vara fyra ansökningsomgångar. Mer information om Klimatklivet samt ansökan hittar du på Naturvårdsverkets hemsida.