Lärarflykten

0
148

Omkring 15 procent av alla lärarutbildade arbetar idag med något utanför skolans värld. Det är omkring 38 000 lärare. Sverige har en akut och växande lärarbrist. 2019 beräknar regeringen att det kommer saknas 60 000 lärare för att täcka behoven i skolor och förskolor. Genom kampanjen “Frånvarorapporten” vill Lärarförbundet locka tillbaka de utbildade lärarna till skolan.

Hela sex av tio utbildade lärare kan tänka sig att börja arbeta som lärare igen enligt en undersökning som Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde 2016. Rimligare arbetsbelastning, större möjlighet att styra över arbetssituationen och högre lön är det som krävs för att få dem att återvända.

Utdrag ur Lärarförbundets Frånvarorapport:
Lärarbristen måste lösas på både kort och lång sikt. Läraryrkets status måste höjas så att fler unga söker sig till lärarutbildningarna. Vi kan inte vara nöjda förrän det är tuff konkurrens om dessa utbildningsplatser. Men Sveriges kommuner och fristående skolor måste redan nu ta hand om de lärare och skolledare som finns i skolor och förskolor. Lärarna själva har redan gett svaren på hur lärarkompetensen kan behållas inom skolan och hur många av de utbildade lärare som valt att lämna läraryrket kan lockas tillbaka.

Lärarbristen kommer inte gå över av sig själv. Jobbet för skolarbetsgivarna börjar redan idag. Skapa en lokal samling för läraryrkets attraktivitet i er kommun. Upprätta kompetensförsörjnings- och rekryteringsplaner. Se till att ni har en lönepolitik som både lockar nya lärare och gör att de skickliga lärare ni redan har stannar. Låt lärare vara lärare – inte vaktmästare och administratörer. Anställ fler yrkeskategorier i skolan som kan avlasta lärarna med det som inte har med elevernas lärande att göra. Lärarbristen är inte en olöslig ekvation utan svar. Med högre lön, rimliga arbetsvillkor och mer makt över yrkesutövandet går trenden att vända, så att fler vill bli och fortsätta vara lärare.