Kulturutövare? Sök landstingets kulturstipendium!

0
306

Förra året delade landstinget ut 150 000 kronor i kulturstipendier i länet. Om du vill bli en av 2017 års kulturstipendiater är det dags att söka nu.

Genom att spegla samtiden och väcka angelägna frågor spelar kulturen en viktig roll i samhället. Därför utlyser landstinget Sörmland årligen ett antal kulturstipendier för att ta vara på samt uppmuntra den kompetens, kunskap och det engagemang som det sörmländska kulturlivet står för.

Dessa kulturstipendier kan sökas av kulturarbetare eller andra personer som genom kulturella insatser bidragit, alternativt har potential att bidra, till utveckling och förnyelse av länets kulturliv.
Inom kulturstipendiet finns tre kategorier:
• Professionell konst/kultur
• Unga på väg/studiehjälp/fortbildning
• Honnörstipendium

Det går även bra att föreslå en kulturstipendiat. Alla som söker eller föreslås ska ha en tydlig anknytning till Södermanlands län. Ansökan ska vara landstinget tillhanda senast den 1 juni 2017. Mer information samt ansökningsformulär finns på landstinget Sörmlands hemsida.