Hur ska kulturen i Strängnäs kommun utvecklas?

0
433

Har du idéer, tankar, synpunkter eller förslag på hur kommunens kulturliv kan utvecklas? Nu har du i så fall chansen att påverka Strängnäs kulturplan, antingen direkt via någon av de öppna dialogerna som kommer att ske i maj eller via mail till kultur- och fritidsnämnden.

Strängnäs kommun jobbar nu på en kulturplan som sträcker sig fram till 2023. Dess syfte är att utveckla Strängnäs kommuns kulturliv och göra det mer attraktivt och att höja den konstnärliga kvaliteten, få människor att bli mer delaktiga samt att öka tillgängligheten till kultur för alla invånare.

Projektledare är Charlotta Huldt-Ramberg, som är operasångerska, manusförfattare, regissör för årets Vasaspele och en av de medverkande i Kultur 17. Ett antal öppna dialoger kommer under maj månad att ske på olika platser i kommunen. De kommer att genomföras med tjänstemän och politiker från kultur- och fritidsnämnden i Strängnäs kommun. Ingen föranmälan – alla är välkomna!

Torsdag 11 maj 18.30 Multeum
Måndag 15 maj 18.30 Mariefreds bibliotek
Tisdag 16 maj 18.30 Stallarholmen, Gula industrihuset
Onsdag 17 maj 18.30 Åkers bibliotek
Tisdag 23 maj 18.30 Härads bygdegård
Onsdag 24 maj 18.30 Fogdö bygdegård

Om du inte kan delta i någon av dessa dialoger kan du lämna in förslag, idéer och synpunkter om hur du tycker att Strängnäs kommuns kulturliv ska utvecklas på denna mejladress: kultur-ochfritidsnamnden@strangnas.se senast den 31 maj 2017.

Kontaktperson:
Kulturchef Christer Hermansson: christer.hermansson@strangnas.se
Tfn: 0152 -296 61