Grönt ljus för sprututbyten i Sörmland

0
370

Landstingsledningen fattade i veckan beslut om att sprutnarkomaner ska få byta ut sina sprutor på Mälarsjukhuset med start 2017.

Det finns uppskattningsvis cirka 200 missbrukare idag som injicerar droger i Strängnäs- och Eskilstunaområdet. Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att det handlar om 1,6 per 1000 invånare i Sörmland vilket är en hög siffra jämfört med övriga Sverige.
– Arbetet för att starta ett sörmländskt sprututbytesprogram har pågått under en längre tid och handlar om en folkhälsoinsats för en utsatt grupp människor. Ytterst handlar det om allas rätt till en jämlik hälsa, säger Fredrik Lundgren (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

Det främsta syftet med programmet är att minska spridning av blodsmitta som HIV och hepatiter bland personer med intravenöst missbruk. Man ska samtidigt arbeta motiverande för att få dem ur sitt missbruk.

Verksamheten beräknas kosta cirka 1,6 miljoner kronor under det första året och kommer att finnas på infektionskliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.
– Det handlar om allvarliga och kroniska sjukdomar som innebär kraftigt försämrad livskvalitet för de som drabbas. Inom sprututbytesprogram arbetar man även med vaccinationer och motiverande samtal för att få de som deltar i programmet att bryta sitt missbruk och ta emot vård och behandling, säger Göran Stenlund, verksamhetschef på infektions- och lungkliniken på Mälarsjukhuset.

I Sverige finns det redan ett tiotal startade sprututbytesprogram och många fler är på väg att starta. I Skåne har program funnits sedan mitten av 1980-talet.