Momcilo Vukasinovic och Lena Backman från FRG värvar medlemmar på Resecentrum 2018.

Frivilliga Resursgruppen, FRG, ska fungera som en förstärkning till ordinarie blåljusverksamhet och hjälpa till i krissituationer. I dag finns ett sextiotal frivilliga eldsjälar men de behöver blir fler. 

Att vara frivillig resursperson innebär att man tecknar ett avtal med kommunen och en frivillig försvarsorganisation, exempelvis inom Civilförsvarsförbundet. Just nu arbetar ett sextiotal personer som resurspersoner inom Strängnäs kommun men de strävar efter att bli hundra personer.

— För att bli frivillig krävs det att man vill hjälpa sin medmänniska, berättar Maria Hörnqvist, instruktör hos Civilförsvarsförbundet Strängnäsbygden. Vi har en gratis utbildning på totalt 36 timmar som bland annat innehåller krisberedskap, sjukvård, brandkunskap, kunskap om krisreaktioner, kroppens grundbehov och hur människor reagerar vid olika bristtillstånd.

Gruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov.

— Det viktigaste är ändå att man vågar ingripa när något händer som till exempel vid ett hjärtstopp, förklarar Maria.

Intresset för att göra en insats tycker Maria har ökat efter SVT:s?TV-serie ”Nedsläckt land ” men ofta vet folk inte var de ska vända sig.

— Vi kommer att finnas med på Blåljusdagen idag lördag på Visholmen samt på Strängnäs näringslivsdag lördagen den 18 maj, säger Maria. Då har alla som vill möjlighet att anmäla sig.