Debatt: Skolpengen måste anpassas

0
456
"Ju mer man letar i skolans resultat desto starkare framstår bilden att allt för många elever i princip slutat att gå i skolan. Vänsterpartiets budgetförslag är en reaktion på elevernas situation" skriver ledamöter och ersättare i fullmäktige för Vänsterpartiet i Strängnäs kommun.

Strängnäs kommun behöver vända riktigt dåliga skolresultat och få ned ett av landets högsta sjuktal. Det nödvändiga miljöarbetet saknar tillräcklig finansiering. Nu på måndag röstar fullmäktige om budgeten för 2020 och planen för 2021-22.

Socialdemokraterna och Moderaterna har under sin tid vid makten i kommunen fokuserat kraftigt på ekonomin. Problemet är att fokuset på ekonomi har gjort att verksamheterna inte fått chansen att göra sitt jobb. Sjukfrånvaron är om inte längre högst så bland de högsta i landet.

Resultaten i skolan är dåliga och i vissa skolor hemska. Hela klasser och skolor skulle behöva stöd som de inte får.  Ju mer man letar i skolans resultat desto starkare framstår bilden att allt för många elever i princip slutat att gå i skolan. Vänsterpartiets budgetförslag är en reaktion på elevernas situation.

Skolpengen måste anpassas till den socioekonomiska segregation som vi fått mellan skolorna, samtidigt som skolan som helhet måste få mer resurser för att stötta de elever som nu inte klarar skolan. Dagens resultat är helt oacceptabla. Skollagen kräver att skolan ska ge alla elever möjlighet att nå sin högsta potential. Vår budget är ett steg på vägen.

Ni har sett i tidningen och kanske hört majoriteten prata om det som de kallar krokodilgapet. Gapet som uppstår både i ekonomi och i demografi när antalet barn och antalet äldre samtidigt växer snabbare än antalet som arbetar.

Det behövs ett helt nytt fokus inom omsorgsverksamheten. När det blir fler äldre så måste kommunens organisation stå stark med låg sjukfrånvaro, med nöjda medarbetare som ber sina vänner att komma och jobba för kommunen samt inte minst med en kraftig verksamhetsutveckling. Färre personer måste ha förutsättningarna att kunna stötta fler äldre med minst lika bra kvalitet som idag. Därför tillför vi resurser till Socialnämndens budget för ett nytt fokus på verksamhetsutveckling.

Med kunskap och kompetens, digitalisering, tekniska hjälpmedel och effektiva arbetsmetoder så möter vi majoritetens krokodilgap. Vi sparar oss inte i form för en arbetsmarknad där konkurrensen om kompetent personal kommer bli allt hårdare när de äldre blir fler. Strängnäs kommun måste vara den vassa men samtidigt omtyckta och attraktiva organisationen som drar till sig personal.

Vi har inga illusioner om att vår budget går igenom på måndag men vi hoppas att ni som läst detta och inte minst ni socialdemokrater tar er en stund att tänka på en kommun som med vårt förslag skulle leverera hållbarhet inom skola, omsorg, miljö och ekonomi. Läs mer på strangnas.vansterpartiet.se

David Aronsson
Catarina Hellmark
Peter Hjukström
Yvonne Knuutinen
Gunnar Bjälkebring
Henrik Sjödahl
Ledamöter och ersättare i fullmäktige för Vänsterpartiet i Strängnäs kommun