Då börjar barnen i Strängnäs förskolan

0
383

Enligt skollagen har alla barn rätt till förskoleplats från och med ett års ålder. Men inte alla utnyttjar den möjligheten – de regionala skillnaderna är stora på när man vill skola in sitt barn.De flesta barnen i Sörmland är 16 månader när de skrivs in i förskolan vilket är lägre än rikssnittet på 17 månader. Spannet i landet sträcker sig från 15 till 34 månader, enligt statistik som Skolverket har tagit fram åt TT.

Fakta: Förskola
• Barn har rätt till förskoleplats från och med ett års ålder.
• Barn till föräldralediga eller arbetslösa har rätt till förskola minst 15 timmar i veckan – vissa kommuner erbjuder mer.
• Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år har alla barn rätt till allmän förskola minst 525 avgiftsfria timmar per år.
• Asylsökande barn har rätt till förskoleplats på samma villkor som andra barn i Sverige.
• Från det att förälder/föräldrar anmäler önskemål om förskoleplats ska plats erbjudas inom fyra månader.
• Kommuner ska sträva efter att erbjuda pedagogisk omsorg (familjedaghem) i stället för förskola om föräldrarna/vårdnadshavarna önskar det.
• Av landets alla 1–5-åringar är två procent inskrivna i pedagogisk omsorg, medan 84 procent är inskrivna i förskola.
• Av landets alla ettåringar är 48 procent inskrivna i förskola. Bland fyra- och femåringarna är 95 procent inskrivna.
• Medianåldern vid inskrivning i förskolan är 17 månader. Värdet är baserat på uppgifter från oktober 2016.
Källa: Skolverket