Brister inom Strängnäs äldreomsorg

0
409

Det finns en rad brister inom äldreomsorgen i Sörmlands kommuner enligt rapporten ”Öppna jämförelser 2016 – vård och omsorg om äldre”. Det är den sjunde i ordningen och har tagits fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Strängnäs kommun har fått en röd markering, icke godkänt inom bland annat Personalkontinuitet inom hemtjänsten, där man mätt antalet anställda som hjälper de gamla under en tvåveckorsperiod.

De gamla på särskilda boenden i Strängnäs upplever också brister i bemötande, förtroende och trygghet. Även där får kommunen en rödmarkering i undersökningen vilket betyder att de tillhör den fjärdedel av kommunerna i landet med sämst värde.

En röd markering blir det också gällande mat- och måltidsmiljö i särskilt boende där Strängnäs rankas på plats 210 av 256 kommuner i undersökningen.

Rapporten ger en bred bild av vården och omsorgen om äldre och fullständig rapport kan laddas ner på Socialstyrelsens hemsida.