Bildningscentrum i Strängnäs: ”Vill se helheten”

0
144
David Aronsson och Vänsterpartiet i Strängnäs har många frågor kring planerna för nytt bildningscentrum i Strängnäs. Är Finningerondellen en väl vald plats och kommer alla delar med? Foto: Boggi Svensson Freij/Pressbild

För ett tag sedan lyfte David Aronsson och Vänsterpartiet Strängnäs en rad frågeställningar kring den förstudie som White arkitekter tagit fram gällande antingen ett nytt bildningscentrum för gymnasiet och komvux eller alternativet att stanna på Campus med SFAB:s nya förhandlade förslag på hyresavtal. Det har efter en lång tids inaktivitet nu tvärtom börjat gå för fort. Från det att majoriteten i valrörelsen började prata om ett bildningscentrum på Resecentrums parkering till strax innan sommaren så har det varit målet i förstudier. Plötsligt ändrades det till att istället fokusera på tomten mot Finningerondellen”, skriver Aronsson.

12 augusti hölls ett gemensamt informationsmöte mellan Barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun. De frågor som Vänsterpartiet önskade svar på var ett antal — bland annat nämns inte särskolans högstadium i underlaget. Partiet ställer sig också frågande till var de andra verksamheterna ska flytta om valet faller på Campus, hur planen ser ut för Språkcentrum, Måltidsservice, Hemsjukvården och LSS-kortis efter skoltid.
— Vi fick en del svar, där man bland annat bekräftade att man tappat bort en del, berättar David Aronsson efter mötet.

”Vad händer med särskolan?” Aronsson förklarar att särskolan redovisat mellan 20 och 30 procent elever i rullstol —  de hamnar trots detta på tredje våningsplanet i det nya förslaget. Han berättar också att i det nya framförhandlade förslaget på avtal för Campus har Särskolan enmånadskontrakt där de övriga har 15 år, och anges som att den ska lämnas. Ingen vet något, inte ens Särskolans rektor, informerar han. Aronsson förtydligar att man också ställer sig frågande till Finningerondellen som en bra plats för en skola ur exemplevis utomhusmiljöperspektiv, samt att Särskolan påpekat att trafiksituationen vid Finningerondellen gör att de elever som idag kan öka sin självständighet genom att ta sig till skolan själva i framtiden får mycket svårare eller inte alls kan det.
— Det är ju alltid så att nybyggnation är lättare att anpassa, men är platsen väl vald? Den är inringad av nuvarande och majoritetens önskade framtida huvudinfart till stan och det finns ytterst lite plats för att skapa den utomhusmiljö som beskrivs i underlaget. Är det en vettig trafikmiljö för elever att ta sig till skolan i?

Aronsson påtalar att detta, enligt planen, ska vara kommunens gymnasieskola i mer än 30 år — och undrar var demokratiförankringen tagit vägen.
— Det hade varit möjligt att hantera om detta varit en process som startat för två år sedan. Nu startade den strax innan sommaren. All förankring och frågeställningar får nu hanteras under pågående projektering. Vi föredrar förankring innan beslut, inte under verkställandet. Vi vill inte se ett nytt haveri liknande Campusprojektet och Thomasgymnasiets gamla lokaler. Detta måste bli bättre. Då behövs bred förankring och tid, inte ett projekt pressat av det nuvarande hyresavtalets slut, menar Aronsson. Vi vill se en jämförelse i hela kommunen, med båda alternativen. Vi vill se helheten.