Ansträngt läge för Taxi Strängnäs

0
677
Nicklas Thörne är VD för Taxi Strängnäs och berättar att taxibolaget har fått dra ner på servicen i och med den minskade efterfrågan på taxiresor.

Under coronapandemin har resandet med taxi minskat vilket har resulterat i att allt fler taxibolag nu ansöker om konkurs, enligt ny statistik. Det minskade resandet har varit påtagligt hos Taxi Strängnäs — där både privat– och företagskunderna har minskat i antal. Trots det har de klarat sig relativt bra. 

Under augusti månad fördubblades antalet konkurser bland taxibolagen i Sverige jämfört med föregående år, enligt ny statistik från företaget UC. Den nationella trenden har inte påverkat Taxi Strängnäs på samma sätt. 
– Vi har ändå klarat oss relativt bra. Det har varit kämpigt och vi har fått permittera personal, men än så länge har vi klarat oss. Det har varit värre för våra kolleger i storstäderna, säger Nicklas Thörne som är ägare och VD för Taxi Strängnäs. 

Den största skillnaden i resandet med taxi har bolaget sett hos privata kunder och företagskunder. 
– Företagen rör sig inte på samma sätt. Förut hade vi väldigt mycket körningar till Arlanda, men över natt stannade det av, berättar han. 

Den minskande efterfrågan har gjort att taxibolaget har fått göra vissa förändringar i arbetet. 
– Vi har dragit ner på servicen och det är inte lika många bilar ute i trafiken. Det har gjort att det blir lite längre väntetider, förklarar Nicklas.

En anledning till att Taxi Strängnäs har klarat av att hantera de minskade företags- och privatresorna under coronapandemin är att det har funnits ett större behov sjukresor. 
– Det har till och med varit fler sjukresor än tidigare, berättar han.

Trots att Taxi Strängnäs har klarat sig lindrigt undan jämfört med andra taxibolag, tror Nicklas Thörne att det kommer dröja innan allt är som vanligt i taxibranschen. 
– Det kommer ta tid att bygga upp marknaden igen.