Smedjans trädgård: Ninna om vikten av att satsa lokalt

0
427
Ninna Lindström summerar året och blickar framåt.

Allt började när Ninna Lindström tog en gemensam hundpromenad med sina systrar. De passerade den då tomma smedjan invid golfklubbens driving range. De började tillsammans fantisera om hur det skulle vara att driva en kombination av trädgårdshandel och ritkontor i det charmiga huset. Ninna visste att det saknades en trädgårdshandel i Mariefred och släppte inte riktigt den där fantasin.

Bara några månader senare hörde hon från sin ena syster att just smedjan skulle hyras ut – och då gick det undan.
– Allt gick väldigt snabbt. Jag gjorde en affärsplan, presenterade den och så fick jag ta över smedjan, berättar hon nu. Nu har det gått en bit över sju år och Smedjans trädgård, som blev det naturliga namnet på trädgårdshandeln, sysselsätter sex till åtta trädgårdsmästare på hel- eller deltid.

Själva handelsträdgården ligger kvar på samma plats, vid den ena av golfklubbens parkeringar, men den verksamhet som bedrivs har utvecklats hela tiden. Många kanske inte känner till att företaget har en bred verksamhet som innefattar allt från trädgårdsdesign till anläggning, plantering, skötsel och beskärning. Uppdragen finns runtomkring i Mariefredstrakten, men också i Stockholm.
– Det är mycket jobb i handelsträdgården och ute i trädgårdar, och för mig blir det även mycket planerande från kontoret hemifrån. Vi brukar ha planeringsmöten på Smedjan där vi planerar jobben tillsammans. Innan det arbetade jag ungefär 20 år med scenografi inom filmbranschen, berättar Ninna.

Den stora utmaningen som företagare i Ninnas bransch är att det mesta av arbetet av naturliga skäl koncentreras till halva året. Det kan då vara svårt att hinna med och planera in allt och själva planeringen tar tid. På Smedjans trädgård har man provat olika planeringssystem, mejl och appar. Till slut kom man fram till att ett helt analogt schema på en stor whiteboard är det som fungerar allra bäst.

Flexibilitet i planeringen är också viktigt. Man måste kunna anpassa sig till tider, väder, leveranser och liknande. Det blir många och långa dagar under trädgårdssäsongen och det är ofta tungt och slitigt. På vintern, när det är lugnare, finns tiden för trädgårdsplanering och designuppdrag.
2020 har varit ett tufft år för många företag, men för Smedjans trädgård har coronapandemin medfört en större efterfrågan på deras produkter och tjänster.
– Många jobbade hemifrån och började vara ute i sina trädgårdar. När de heller inte kunde resa bort så var det många som ville fixa i trädgården. Mitt i allt det jobbiga och hemska med pandemin så har det varit positivt för oss. Kunderna kan handla utomhus och det är lätt att hålla avstånd, så det har fungerat bra trots allt. Vi har även kunnat leverera till kunder som hör till riskgrupper, säger Ninna.

Företaget är medlem i den lokala företagarföreningen, imariefred.nu, och har så varit sedan starten 2013. I övrigt är Smedjans trädgård eller Ninna personligen med i en del trädgårdsnätverk och andra lokala nätverk.
– Fördelen med lokala nätverk är att man har koll på vad som händer i vårt närområde, och jag tycker att vår företagarförening har fungerat utmärkt och jobbat hårt på att visa vad vi har i Mariefred. Jag tycker också att det är viktigt att vi stöttar och hjälper varandra, vi som jobbar lokalt. Ju mer vi kan erbjuda, desto fler hittar det de behöver på nära håll.

Framtiden för Smedjans trädgård och för trädgård i allmänhet ser ljus ut, tycker Ninna. På Smedjans trädgård har hon hittat ett bra format och hon understryker också särskilt att hon har fantastiska medarbetare som har haft en stor del i att man har kunnat möta upp den stora efterfrågan på deras produkter och tjänster.
– Vi kommer nog att skala upp lite grann efter behov och förmåga, men vi vill fortsätta att vara en mindre trädgårdshandel och tillhandahålla växter och trädgårdstjänster av hög kvalitet och kompetens, avslutar Ninna.