Omfattande grävarbeten vid Stallarholmsvägen

0
570
Nu grävs infrastruktur på plats för fler bostäder i området mellan Solvändan, Ängens förskola, Stallarholmsvägen och Kärnbogatan. Foto: Detaljplan/Strängnäs kommun

Många har hört av sig till MT/Måsen med frågor om de grävarbeten som pågår utmed Stallarholmsvägen, invid Stadsparken. Ett stort område – tidigare övervuxet av ogräs – har grävts upp och man kan ana det första grundarbetet för en väg parallellt med Stallarholmsvägen, väg 223.

Marken ägs av Derome Mark & Bostad, som ligger bakom byggandet av bostäderna i området Stadsparken.
– Det är kommunen som gräver för att bygga ut infrastrukturen för den fjärde och således sista etappen i Stadsparken, berättar Robert Fogelström, som är Derome Mark & Bostads regionchef för Mälardalen.

När den kommunala delen av arbetet är klar kommer Derome att påbörja byggandet av sitt område Kastanjelunden på platsen.
– Vi ska bygga fler bostäder, både småhus och flerbostadshus. Bebyggelsen kommer att likna den vi redan uppfört i området, berättar Robert.