U-rör i Sandtorp

0
365
U-rör i Sandtorp

Genom att installera nya rör, så kallade u-rör, inuti de gamla kan nu dricksvattenledningarna i Sandtorp användas igen.

Det är första gången som Nykvarn kommun använder sig av tekniken med u-rör vid renovering av vattenledningar.
– Ledningen kommer upplindad på en stor rulle ihopvikt som ett u, därav namnet, så den får ett mindre omfång och kan lätt dras inuti en befintlig ledning. Sedan ”vecklas den ut” igen med hjälp av ånga och tryck, förklarar Dan Godman, VA-ansvarig i Nykvarn via kommunens hemsida.

Den nya ledningen har samma hållfasthet och livslängd som en helt ny ledning, samtidigt som rörets släta insida garanterar ett högt flöde och eliminerar risken att bakterier och mikroorganismer fastnar. En miljövänlig metod som dessutom är tids- och kostnadseffektiv.

 

U-rör i Sandtorp