Twirling shadows på Mälsåker

0
417

Fotografen Peter Anand Ullbergs sommarutställning på Mälsåkers slott kan beskrivas som nuet i harmoni med det förflutna, det förgängliga och tidlösa i en gemensam rörelse.

Peters bilder visar en ballerina, fotograferad på Mälsåkers slott en kall oktoberdag 2016. Fotografierna ingår i ett större fotoprojekt – Soul shadows.
– Utställningen är en hyllning till det feminina, det graciösa och subtila i harmoni med det maskulina, rigida och kraftfulla. Bräcklighet som kontrasterar det det mäktiga och majestätiska, berättar Peter.

Fotografierna representerar en sårad och trasig ballerina, en härjad byggnad och Peters egen längtan efter om restaurering.
– En hyllning till alla som bär på svårigheter, som successivt återvinner sin glans och åter tar sin rättmätiga plats – om än i en annan form.

Bilderna åtföljs under utställningen av den 25-årige kompositören Rosanna Gunnarsons specialkomponerade musik som är inspirerad av Mälsåkers historia. Tillsammans med fotografierna förkroppsligar musiken rummet, atmosfären och känslan av självförverkligande och ett återerövrande av sin egen självklara plats.
– Rosannas musikaliska tolkning av Twirling Shadows är just händelser, känslor och förhoppningar som tillåts samexistera i och runt oss i en ständig process.

Utställningen pågår 3 juni till 4 september med vernissage den 17 juni.