Pengar till Nykvarns skolor

0
296

Nykvarn är en av de kommuner som fått bidrag från projektet ”Skapande skola”. Stockholms län får totalt cirka 37 miljoner i bidrag och Nykvarns del av kakan blir 180 000 kronor.Totalt fördelar Kulturrådet omkring 177 miljoner kronor i bidrag till insatser inom Skapande skola. Pengarna ska gå till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass, särskola och grundskolan.
– Liksom tidigare år är integration och värdegrund genomgående teman i de aktiviteter som planeras, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet, i ett pressmeddelande.

860 000 elever från förskoleklass till årskurs 9 i grundskolan beräknas ta del av årets satsning på Skapande skola. Det statliga bidraget fördelas på 264 kommuner och 114 friskolor samt två statliga skolor.

En trend i årets ansökningar är att flera skolor använder externa kulturaktörer i syfte att stärka skolans värdegrund. Det kan till exempel handla om att se teater eller arbeta tillsammans med dramapedagoger, cirkuspedagoger eller andra professionella kulturaktörer.