Parkeringstips i Nykvarn

0
442

Sedan i måndags finns det 22 mindre parkeringsplatser att ställa bilen på i Nykvarns centrum. På den lilla avstängda centrumparkeringen ska det nämligen byggas ett nytt p-hus och hyreslägenheter.

Kommundirektör Ola Edström uppmanar via kommunens hemsida att försöka ställa bilen lite utanför centrum.
– Undvik om möjligt att ställa bilen på stora parkeringen i centrum. Det här är den mest kritiska perioden under centrumutvecklingen när det gäller tillgången på p-platser. När väl p-garaget är byggt kommer det att finnas p-platser så det räcker.

Det finns däremot gott om plats både för pendlare och de som arbetar i Nykvarn, på den nya infartsparkeringen på Trädgårdsvägen. Den ligger cirka 150 meter från centrum och har 43 p-platser.

Nykvarns kommun kommer tillsammans med centrumutvecklaren Scandinavian Property Group (SPG) försöka hitta fler parkeringslösningar både i och utanför centrum.
– Jag vill på kommunens vägnar framföra ett varmt tack till alla som har möjlighet att hjälpa oss med att lösa parkeringsfrågan, säger Ola Edström.