Nykvarns befolkning ökar

0
380

I Nykvarns kommun låg folkmängden på 10 424 personer 2016 vilket är en ökning med 232 personer sedan 2015. Det föddes 119 nya invånare i Nykvarn i fjol och 69 personer avled. Detta enligt nya siffror från SCB (Statistiska Centralbyrån).

Av Sveriges 290 kommuner har 271 ökat sin befolkning under 2016. Totalt ökade Sveriges befolkning med 1,46 procent förra året. Det är den största folkökningen i landet sedan 1861.

SCB meddelar också att Sveriges befolkning även fortsättningsvis väntas öka snabbt. År 2060 kommer vi att vara 13 miljoner invånare om man får tro den befolkningsprognos som SCB:s statistiker har tagit fram.