Nykvarn bygger näst mest i länet

0
449

Under perioden 2010-2016 har Nykvarn haft ett tillskott på närmare åtta bostäder per tusen invånare. Det innebär att kommunen bygger näst mest i länet, enligt Länsstyrelsens rapport ”Läget i länet – bostadsmarknaden i Stockholms län 2017”.

Det är både fritidshusomvandlingar och nybyggda bostäder som bidrar till att antalet bostäder ökar. Mest bostäder byggs det i Sundbyberg och minst i Danderyd, Södertälje och Lidingö.
– Tillväxt är viktigt för Sveriges kommuner och på nytt har vi i Nykvarns kommun bevisat att vi tar vårt ansvar gentemot staten vad gäller bostadsbyggnation. Om alla Sveriges kommuner skulle bygga som oss i Nykvarn, så skulle vi troligen inte ha någon bostadsbrist i Sverige. Utmaningen på sikt är att säkra att tillväxten i Nykvarns kommun balanseras och kan ske i en mera lagom takt, säger Bob Wållberg, kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Bostadsbyggandet har ökat kraftigt i hela länet och under de kommande åren bedöms det vara fortsatt mycket högt, även om toppen förmodligen är nådd. Länsstyrelsen bedömer att ungefär lika många bostäder påbörjas i år som förra året, vilket är 20 000. Nästa år är bedömningen att 18 000 bostäder påbörjas.

Samhällsbyggnadschef Bengt Andersson säger i ett pressmeddelande:
– Det är positivt att bostadsbyggandet är så stort i hela regionen, eftersom det råder bostadsbrist i samtliga av länets kommuner. Att vi är en av de kommuner där det byggs allra mest är en bekräftelse på att vi är en bra plats att investera i, och att vi som tjänstemannaförvaltning är effektiv trots ett extremt högt tryck.