Nya Kompisbyrån lanserar Mentorprogrammet Kv(in)na i Nykvarn: ”Det är första gången vi har fokus enbart på de om identifierar sig som kvinnor i ett projekt”

0
261
Tjejerna på bilden är fikakompisar, något man kan läsa mer om på www.nyakompisbyran.se. Foto: Hedda Axelsson

Nya Kompisbyrån lanserar nu en ny integrationssatsning tillsammans med sex Stockholmskommuner, där Nykvarns kommun är en. Mentorprogrammet Kv(in)na arbetar för att stärka kommunernas integrationsarbete genom att sammanlänka sysselsatta etablerade kvinnor med kvinnor och tjejer som är nyanlända, utrikesfödda och tjejer födda i Sverige med utrikesfödda föräldrar. Målet med matchningarna är att skapa ett ömsesidigt utbyte för mentorsparen — och bidra till ett utökat nätverk för adapterna där möjligheten till arbete eller vidare studier är det slutgiltiga målet.

Matilda Hardmeier, projektledare på Nya Kompisbyrån, var med och startade projektet som lanserades förra veckan.
— Det är första gången vi har fokus enbart på de om identifierar sig som kvinnor i ett projekt, berättar Matilda. Mentorsprogrammet vänder sig till alla i målgruppen i länet, men främst i de sex kommunerna där Nykvarn är en. Nu är tanken att länka samman kvinnor som är aktiva och etablerade på arbetsmarknaden med kvinnor och tjejer som är nyanlända eller utrikesfödda, men också de som är födda i Sverige. Kvinnor som deltar som mentorer kan också bo i närliggande kommuner.

Hon förklarar att programmet handlar om ett ömsesidigt utbyte. Tanken är att varje par som matchas ihop ska dela erfarenheter.
— Vi tror på kraften av ett utökat nätverk. Nya Kompisbyrån gör det enkelt att mötas, och vi har  en låg tröskel för de som deltar — efter en uppstart handlar det om tre träffar. Det ska vara lättsamt och enkelt men ändå ge stora effekter. Vi siktar på nätverksträffar också, att samtliga som deltar ska kunna ses digitalt eller live längre fram, och kanske bli matchade med en ny person. Det är kunskap, möten och glädje som är grunden.

I början av april planerar Nya Kompisbyrån att kunna hålla de första träffarna i projektet Kv(in)na i Nykvarn. Matilda säger att det är något speciellt med den kommunala kraften.
— Här i Nykvarn har vi ett nära samarbete med kommunen, med bland andra Ann Weichert och Hilde Lissand Palm. Nu vill vi uppmärksamma Kv(in)na, i synnerhet så att fler som definierar sig som kvinnor i Nykvarns kommun får reda på att mentorprogrammet är öppen för anmälan.

I de kommuner som deltar ligger enligt Nya Kompisbyrån arbetslösheten på runt 30 procent i målgruppen nyanlända och utrikes födda kvinnor. Dessutom ökar andelen bland målgruppens unga som inte är i studier eller arbetar. Maha Al-Yafie som är en del av projektets referensgrupp och intresseanmält sig som mentor i Kv(in)na berättar om sin upplevelse av att komma till Sverige och komma in i det svenska samhället.
— I början var allt i förvirrande för mig och jag var rädd att jag inte skulle klara det. Om jag hade haft möjlighet att fråga kvinnor med erfarenhet och kännedom om det svenska samhället skulle det ha underlättat för mig att ta bättre beslut och planera för min framtid. Att vara en del av projektet som mentor och kunna hjälpa till att göra livet lättare för en annan kvinna får mig att känna mig lycklig och hjälpsam.

På www.nyakompisbyran.se/kvinna kan man göra sin intresseanmälan. Satsningen finansieras av stiftelsen CHELHA.