Krisberedskapsvecka i Nykvarn

0
326

I veckan uppmärksammade Nykvarns kommun årets första krisberedskapsvecka. En långsiktig och återkommande satsning för att uppmärksamma medborgarnas beredskap inför eventuella samhällskriser.

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför startar MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Krisberedskapsveckan, en internationell kampanj tillsammans med kommunerna.

Fokus ligger på vad människor själva kan göra och bidra med vid allvarliga samhällsstörningar. Hur kan man till exempel tillgodose behovet av värme, vatten, mat och kommunikation om viktiga samhällsfunktioner som el-, vatten- och telekommunikationer slutat fungera.
– Nykvarns kommun har en viktig roll om någon sorts krissituation uppstår. Vi har märkt att intresset hos allmänheten för frågor som handlar om vår säkerhet och beredskap finns. Att medborgarna är förberedda och intresserade stärker samhällets samlade krisberedskap. Vi ser Krisberedskapsveckan som ett bra initiativ för att lyfta dessa frågor, säger Annemari Klaric, säkerhetschef på Nykvarns kommun via kommunens hemsida.

Enligt en undersökning som MSB låtit göra inför denna vecka anser närmare åtta av tio personer bosatta i Sverige att det är viktigt med frågor som rör den egna och anhörigas säkerhet och hälsa inför samhällskriser. Samtidigt uppger 40 procent att de inte vet hur de ska förbereda sig för att bättre klara av en vardag som plötsligt vänds upp och ner och mycket av samhällets service inte fungerar.