Hur ska Nykvarn vara år 2035?

0
307

Vad står Nykvarn för idag och hur vill du att Nykvarn ska vara år 2035? Just nu tar Nykvarn fram en ny vision, Nykvarn 2035. Över 700 personer har redan tyckt till och nu uppmuntrar kommunen fler till att bidra.
Fler nyckelord som utmärker Nykvarn har redan växt fram – till exempel närhet, trygghet, engagemang, gemenskap och natur. Under våren och sommaren kommer kommunen att använda dessa i sociala medier – både för att inspirera och för att väcka diskussioner.

Vad är viktigt för just dig? Många efterfrågar en balans mellan att bevara och att utveckla kommunen. Lugnet i Nykvarn uppskattas samtidigt som de goda pendlingsmöjligheterna till storstaden lockar.

Alla Nykvarnsbor är välkomna att delta i arbetet med Nykvarns nya vision. Den 6 juni finns det möjlighet att träffa visionsgruppen på Nykvarnsdagen i Folkets park och komma med idéer, förslag och tankar om hur Nykvarn ska se ut 2035. Man kan också fylla i enkäten “Tyck till om Nykvarns framtid” på kommunens hemsida och sedan följa arbetet med visionen via sociala medier.