Hundrastgården invigs!

0
646
Irish Wolfhound Chihuahua Poodle Mix Canines Dogs

Idag öppnar den nya hundrastgården vid Hökmossens servering i Nykvarn. Klockan 13.00 håller kommunfullmäktiges ordförande Effe Östman tal och dessutom bjuds alla två- och fyrbenta besökare på fika. Det är tack vara ett medborgarförslag som gick igenom på kommunfullmäktige i höstas som rastgården nu blir verklighet. Ytan ligger på ungefär 2800 kvadratmeter och omges av ett 120 centimeter högt staket.

Skötseln av parken kommer att ske av daglig verksamhet och som även kommer att finnas till hands för besökare under vardagar.

De regler som ska följas i rastgården är bland annat att man ska visa hänsyn till varandra. Har man till exempel sin hund lös i rastgården så har man som ägare fortfarande ansvar för den. Självklart plockar man även upp efter sin hund.