Gunilla Lindstedt, Nykvarnspartiet, tar över som ordförande i kommunstyrelsen

0
353
Gunilla Lindstedt, Nykvarnspartiet, är kommunstyrelsens nya ordförande. Den 1 april tillträder hon, och tar samtidigt tjänstledigt från sitt arbete som resultatenhetschef på Missbruk Myndighet i Södertälje. Foto: Ulrich Schulte

Nykvarnspartiet meddelande pressen förra veckan om förändringar i kommunstyrelsen. Till Nykvarns kommunfullmäktige den 4 mars föreslogs att Gunilla Lindstedt blir ny ordförande för kommunstyrelsen i Nykvarn från och med den 1 april 2021. Gunilla, som i dagsläget representerar Nykvarnspartiet i både Vård- och omsorgsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, tar tjänstledigt från sitt arbete inom Södertälje kommun. Kommunstyrelsens tidigare ordförande Bob Wållberg blir nu ordförande för utbildningsnämnden.

Från och med den 1 april är det ett nytt namn som tar över rollen som ordförande i kommunstyrelsen i Nykvarn. Gunilla Lindstedt från Nykvarnspartiet valdes under senaste kommunfullmäktige till Bob Wållbergs efterträdare på posten. Gunilla, som kommer vara tjänstledig från sitt arbete inom Södertälje kommun, ser fram emot att axla utmaningen.
— Jag är resultatenhetschef på Missbruk Myndighet i Södertälje, och har arbetat inom kommunen i nästan 25 år. Politiken har alltid funnits nära, då det finns mycket samarbete mellan enheten och beslutsfattare, berättar Gunilla. Jag fick frågan om jag ville ta rollen som kommunstyrelsens ordförande från valberedningen för ett tag sedan, men pandemin kom emellan. Förs undrade jag hur jag skulle kunna veta om jag skulle svara ja eller nej på frågan, men ganska snart stod det tydligt för mig — det här kan man inte säga nej till, det är ett stort och ärofyllt uppdrag som jag är redo att axla.

Helt ny i politiken är hon inte. Gunilla har varit medlem i Nykvarnspartiet i flera år, men det var inför förra valet som hennes stora engagemang startade. Att det blev just Nykvarnspartiet hon valde var en självklarhet.
—  Det är inte höger, inte vänster utan lokala frågor. Jag kan sympatisera med mycket som de andra partierna står för, men i slutändan handlar det ju i den kommunala politiken om att göra det allra bästa för medborgarna här. Valprogrammet, som vi tillsammans tagit fram, handlar om att möjliggöra goda resultat i alla enheter. Det kanske är svårt att säga ”vi ska vara bäst”, men tänker man så kommer man långt. Vi har alltid haft goda resultat i kommunen. Det viktiga nu är att fortsätta erbjuda bra kvalitet även när budgeten är så ansträngd.

Hon har själv varit Nykvarnsbo sedan tioårsåldern, och bortsett från några år på annan ort är det här hon byggt upp sin fasta punkt. Nu, som 43-åring, ser hon tydligt vad det är som fungerar bra —och vad som kan bli bättre i Nykvarn.
— Jag vill börja med att förtydliga att Nykvarn har fungerat jättebra det senaste året. Smittan, som snabbt kom in på äldreboendet, hanterades på helt rätt sätt, och överlag har alla skött restriktionerna och anpassningarna till dessa snyggt. Det första som dyker upp i diskussionen när man pratar förbättringar är centrumfrågan — något jag tror är en viktig fråga för alla Nykvarnsbor. Vi äger inte centrum, vilket jag är glad för idag, men det är inte ok att centrum bara står stilla. Jag vet att de jobbar på, men frågan måste fortsätta drivas. Sen finns det andra hjärtefrågor, Taxingefrågorna till exempel. Man får inte glömma att Nykvarn också är Taxinge. I vårt valprogram vill vi jobba för en avfart till Taxinge, vilket är Vägverkets beslut. Men vi ska fortsätta stå upp för den frågan. Taxinge växer, och vi hade planerat ett stort möte för att prata med lokalbefolkningen som inte blev av på grund av pandemin. Men sådant är viktigt, och jag vill få mer input.

Diskussionen landar också i hur man engagerar unga människor i politiken — en fråga som är en svår nöt att knäcka, men som Gunilla ser som en självklar punkt att jobba vidare kring.
— Som lokalpolitiker finns det en viss utsatthet när man verkar i en liten kommun. Det är många som tror att politik är tråkigt, men jag vill säga att det är tvärtom. Jag är glad för att båda mina äldsta barn engagerat sig politiskt, men där kommer vi till nästa fråga — bostadsproblem. Båda har lämnat Nykvarn, och vi behöver titta på fler möjligheter att göra hela sin boenderesa här.

Nu lämnar Gunilla heltidsarbetet som chef, sina övriga politiska engagemanget och de parallella studier, en kandidatexamen i beteendevetenskap, som hon genomfört den senaste tiden.

Politiken blir huvuduppdraget, något hon under en överskådlig framtid vill fokusera på fullt ut.
— Först ska jag lära mig rollen, bli lite varm i kläderna. och det blir förstås inte alls på samma sätt under den rådande pandemin. Det känns både spännande och nervöst. Jag kommer också lägga tid på familjen, och hitta en bra balans i det.

Lindstedt tillträder sin roll som kommunstyrelsens ordförande den 1 april. Bob Wållberg, som innehar tjänsten idag, tar nu över som ordförande för utbildningsnämnden i Nykvarns kommun.