Grannar överklagar bostadsbygge

0
336

I mars skrev MT/Måsen om att kommunfullmäktige i Nykvarn antagit detaljplanen för Lackpenseln 1 och 4 samt Limpenseln 4 längs Bruksgatan i centrala Nykvarn.

Nu har de planerade bostadshusområdena blivit ett ärende för domstol. Planen innebär byggandet av sex nya tvåvåningshus med runt sammanlagt 30 bostäder vilket nu grannar och boende intill har överklagat till mark- och miljödomstolen.

I detaljplanen kunde man läsa att “Bestämmelserna i planen är detaljerat utformade för att se till att de nya fastigheterna överensstämmer med Bruksgatans nuvarande hus samt dess kulturhistoriska och miljömässiga värden.“

Men de boende är av andra åsikter och i överklagan går det bland annat att läsa ”Ingen som helst hänsyn har tagits till hur bebyggelsen längs gatan är utformad” och “Vi kan inte förstå hur man kan påstå att man lever upp till den ursprungliga bebyggelsens karaktärsdrag med den täthet som nu föreslås.”