Etapp två av utvecklingen av nya centrum är igång

0
297

I veckan startades etapp två av omvandlingen av Nykvarns centrum med att man påbörjade byggandet av en tillfällig gångbana vid Nykvarns station.


I andra etappen kommer ett lamellhus byggas på lilla parkeringen vid Centrumvägen. Det fem våningar höga huset kommer enligt planerna ha butikslokaler i bottenplanet samt 43 lägenheter på de ovanliggande våningarna. Under huset kommer det att byggas två våningars parkeringsgarage under mark och ett däck i gatuplan.

I samband med det förberedande arbetet stängs halva Centrumvägen av vid Nykvarns station inför byggnationen av den tillfälliga gångbanan. På centrumsidan av Centrumvägen stängs gångbanan av från tunneln och fram till Fritidsfabriken. Gående som ska till Nykvarns station hänvisas via en tillfällig gångväg. Bussfickan, där man idag hämtar och lämnar resande med tåget, stängs av. Under arbetet kommer dessutom ett antal byggbodar att ställas upp mellan Nykvarnskyrkan och skrädderiet.

Bygglovet beviljades den 12 januari sedan grannarna har fått möjlighet att yttra sig om några smärre avvikelser. Man räknar med att det kommer att krävas cirka 1 000 lastbilslass enbart för att transportera bort grusmassorna från platsen där parkeringsgaraget och huset ska byggas. De tunga transporterna räknar man dock ska vara klara i september eller oktober.