David blir ny näringslivschef i Nykvarn

0
627

Tidigare har David Schubert arbetat som projektledare för landsbygds- och skärgårdsstrategi inom Stockholms läns landsting. Från den 3 april blir han ny näringslivschef i Nykvarns kommun.

David är ursprungligen född i Kristinehamn i Värmland men är huvudsakligen uppväxt i Uppsala. För 20 år sedan flyttade han till Stockholm och bor numera i Täby. Som näringslivschefen kommer han att ha det övergripande ansvaret för näringslivsfrågorna och ska verka för ett bra företagsklimat och en positiv utveckling för näringslivet i kommunen.
– Att arbeta som näringslivschef, förklarar David, innebär att jobba för att skapa ett positivt företagsklimat till gagn för både befintliga och nya verksamheter.

David har en stor erfarenhet av arbete inom näringslivet och har erfarenheter från privatägda mindre och medelstora företag, kommunalägda företag och statsägda företag. De flesta företag som han har arbetet inom har kopplingar till besöksnäring och infrastruktur, till exempel Elite Hotels, Stockholms hamnar och Swedavia.
– Min huvuduppgift i den här rollen är att erbjuda en hög service till företagarna och verka för att Nykvarn har ett bra företagsklimat. Det är dessutom viktigt att synliggöra kommunen och vilka möjligheter som erbjuds genom ett aktivt deltagande i olika forum.

Anledningen till att det blev just Nykvarn som nästa jobbadress för David är att Nykvarn har ett strategiskt läge i regionen och kommunen har ambitiösa tillväxtplaner. Detta sammantaget innebär att det finns mycket bra tillväxtmöjligheter för såväl företag som medborgare.
– Att rollen som näringslivschef är ny för mig tycker jag dessutom är en spännande utmaning.

Mats Söderström