Under tisdagen tillträdde Lars Ekström i mitten sin tjänst som kommundirektör. Jacob Högfeldt och Monica Lindell Rylén ser positivt på rekryteringen.

Lars Ekström, dåvarande chef för Strängnäs kommuns teknik- och servicekontor, blev i mitten av oktober förra året tillförordnad kommundirektör medan rekryteringen av ny ordinarie kommundirektör pågick. Nu är det klart att det blir Lars som får tjänsten.

Det var ett drygt sextiotal som sökte tjänsten. Under tisdagen tillträdde Lars Ekström som ny kommundirektör i Strängnäs kommun, efter att sedan i höstat varit tillförordnad kommundirektör.

— Kommunen har ett behov av långsiktighet och vi sökte någon som har en vilja att se de utmaningar vi har, säger Jacob Högfeldt (M), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs. Det här är ett spännande men komplext uppdrag och vi tror att Lars har de komponenter som krävs för tjänsten.

Lars kommer inte in ny i kommunen — han har lång erfarenhet av arbete som chef, senast som tillförordnad kommundirektör, chef för teknik- och servicekontoret och innan det som måltidschef. 

— Det är en bra utmaning, och nu blir det på riktigt, säger Lars. Precis som Jacob säger är det ett långsiktigt arbete och det handlar mycket om ett ”utifrån och in”-perspektiv. Vi behöver ett medskapande där vi måste vara duktiga på att bjuda in civilsamhället.

Långsiktigheten är tydlig — Lars, Jacob och Monica Lindell Rylén (S), kommunalråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen pratar om en vision för 2045 — ”en spännande men utmanande tid i kommunen”. Och Monica är trygg med valet av kommundirektör.

— Det är skönt att vara i hamn med den här rekryteringen, som har tagit lång tid, säger Monica. Lars har kunskapen och får nu den högsta chefstjänsten. Jacob fyller i att det nu handlar om att utmana och entusiasmera — och att det är viktigt att medborgarna känner att ”det här är vår kommundirektör”.

Cecilia Vikström var kommundirektör i Strängnäs kommun fram till början av oktober förra hösten. Hon sades upp med omedelbar verkan och fick ett avgångsvederlag på 1,8 miljoner kronor. 

— Cecilia hade inte det ledarskap vi behövde i kommunen, förklarar Jacob. Mer vill han inte säga.