ÖSLJ bygger nytt efter branden

0
405
Med början i oktober rivs det brandskadade huset och ett nytt byggs upp i dess ställe.
Det har gått mer än ett år sedan Östra Södermanlands Järnvägs omklädningshus blev brandskadat i samband med en bilbrand. Med början i oktober rivs det brandskadade huset och ett nytt med samma utseende byggs upp i dess ställe.
 
I juli 2017 larmades räddningstjänsten till museijärnvägens omklädningshus som stod i brand efter att en parkerad bil i närheten börjat brinna och elden sedan spridit sig vidare till byggnaden. Skadorna på huset blev omfattande, och i oktober rivs därför byggnaden för att ge plats åt ett nytt hus.
— Utformningen av den nya byggnaden kommer att bli väldigt lik den tidigare, berättar John Hamrin från föreningen. 
Förbättringarna ligger främst i damomklädningsutrymmena.
 
Finansieringen för den nya byggnaden, som man räknar med ska stå klart till februari 2019, blir till största delen med hjälp av försäkringspengar.
— Sedan tillkommer en självrisk och några förbättringar som vi väljer till, förklarar John. För föreningen handlar det om ett par hundra tusen kronor.
 
Utöver arbetet med det nya omklädningshuset planerar föreningen också en renovering av lokverkstadens tak.
— Den renoveringen börjar redan första oktober och tar inte mer än några veckor, säger John. Vi behöver komma igång med banarbeten också före vintern.
 
Under hösten har föreningen dessvärre drabbats av både inbrott och skadegörelse.
– Vid inbrottet försvann tre röjsågar och två lövblåsar. Det är beklagligt då vi tidigare varit ganska förskonade från sådant.