Så ska företagsklimatet förbättras

0
523
Näringslivsutvecklare Oskar Mineur, verksamhetschef för näringslivsutveckling i kommunen, Gunilla Malm och näringslivschef Krister Widström. Foto: Kristoffer Elmqvist
Näringslivsutvecklare Oskar Mineur, verksamhetschef för näringslivsutveckling i kommunen, Gunilla Malm och näringslivschef Krister Widström. Foto: Kristoffer Elmqvist
Näringslivsutvecklare Oskar Mineur, verksamhetschef för näringslivsutveckling i kommunen, Gunilla Malm och näringslivschef Krister Widström.
Foto: Kristoffer Elmqvist

I torsdags inledde kommunens näringslivskontor sin turné runt om i kommundelarna för att presentera de åtgärder man vill göra för att förbättra kommunens näringslivsklimat.

Målsättningen med åtgärderna är att placera Strängnäs bland Sveriges 50 bästa företagskommuner 2017 enligt Svenskt Näringslivs ranking.
– Svenskt Näringsliv skickar varje år ut en enkät till företagare runt om i landet, säger Gunilla Malm, verksamhetschef för näringslivsutveckling i kommunen. De senaste åren har Strängnäs kommun tappat placeringar, framför allt i vissa enkätfrågor. Företagarna har haft synpunkter på kommunpolitikernas och tjänstemännens attityd till företagande, tillgång till kompetens, mediernas attityder till företagande samt problemen med infrastrukturen.

I höstas inledde näringslivskontoret en rad möten för att diskutera och börja samla in synpunkter på vad företagarna vill förbättra i relationen med kommunen. Mötena resulterade i en enkät som gick ut till 1 007 företagare. Av de 277 svar som kom in har näringslivskontoret sammanställt en åtgärdsplan indelad i fem kategorier med 80 förslag till åtgärder. Första kategorin är att öka möjligheterna till affärs- och kompetensutveckling, mycket med fokus på att skapa olika nätverk mellan företagare och kommunen. Näringslivskontoret vill också att man satsar på mötesplatserna runt om i kommunen, till exempel Strängnäs Business park och Drömfabriken i Stallarholmen. Mötesplatser i Mariefred och Åker är något som behöver utredas vidare.

För att förbättra dialogen mellan företagarna, politikerna och tjänstemännen vill kontoret bland annat hålla fyra dialogmöten om året dit företagare kan komma och träffa kommunrepresentanter direkt.
– Vi vill också skapa dialog och nätverkande på våra frukostmöten, säger näringslivschef Krister Widström. Vi vill införa företagsbesök från näringslivskontoret och starta workshops för att förbättra kontorets kommunikation. På förslag finns även att utbilda politiker i sociala medier samt ordna så att politiker och tjänstemän erbjuds ”prao” hos utvalda företag och vice versa.


Läs mer i papperstidningen på lördag eller i den digitala MT/Måsen redan på fredag! Ni som inte prenumerera på MT/Måsen kan göra det här!