Dålig information till elkunder som fått sämsta elavtalet

0
295
Tio elnätsföretag får kritik av Energimarknadsinspektionen (Ei) för bristande information till elnätskunder vid anvisning av elhandlare. Ei kräver nu att företagen förbättrar informationen till kunderna. Bland dessa tio företag finns Vattenfall, E.on, Mälarenergi och Tegle energi.Kunder som inte själv väljer en elhandlare anvisas en elhandlare av sitt elnätsföretag. Ofta placeras kunderna på avtal som är onödigt dyra.

Enligt ellagen ska elnätsföretagen informera kunderna om anvisningen på ett tydligt sätt. Av informationen ska det framgå att kunderna har möjlighet att välja andra elavtal och elhandlare. Kunderna ska informeras utan dröjsmål.

Under januari har tio elnätsföretag fått redogöra för hur och när de informerar sina kunder. Ei:s tillsyn visar att samtliga företag har brister. En del av företagen har bristfällig, i vissa fall ingen, information och en del av företagen uppfyller inte kravet på att lämna informationen utan dröjsmål.  Därför kommer samtliga tio företag att föreläggas att åtgärda bristerna.

– Det är allvarligt att företagen inte informerar kunderna på ett tydligt sätt och inom rimlig tid, säger Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör på Energimarkandsinspektionen. De kunder som inte själva väljer elhandlare och hamnar på ett anvisat avtal kan förlora stora pengar.