Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

0
394

Riksdagen har beslutat att lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård träder i kraft den 1 januari 2018. Syftet med den nya lagen är att personer som inte längre har behov av slutenvård så snart som möjligt ska kunna lämna sjukhuset på ett snabbt och tryggt sätt.

Utskrivningsklara patienter ska snabbt kunna komma hem från sjukhuset och känna sig trygga med att de får vård på rätt nivå. Det är målet med överenskommelsen och de nya riktlinjerna för utskrivning som Landstinget Sörmland och länets nio kommuner enats om.

Förändringarna innebär bland annat att patientens delaktighet och självbestämmande stärks i planeringen av insatser i hemmet. Fler planeringar kommer att ske hemma hos patienten i stället för på sjukhus. Planeringen av insatser i hemmet startar redan när patienten skrivs in i slutenvård och slutenvården behöver därmed även meddela patientens hemkommun ett förväntat utskrivningsdatum redan vid inskrivning, så att de hinner planera för sina insatser.

Överenskommelsen omfattar de patienter som, efter att de skrivits ut från slutenvård, kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. Den gäller även patienter inom somatisk och psykiatrisk vård.

Mats Söderström