Endast ett körfält öppet — snart påbörjas arbetet med det andra fältet och trafiken byter sida på E20 från Läggesta mot Stockholm.

Det var en miss i kommunikationen mellan Trafikverket Stockholm och region Öst där Sörmland ingår som gjorde att beläggningsarbeten på både E20 och väg 576 sinkade trafiken från Läggesta till Södertälje under början av veckan. 

— Väg 576 ligger i Stockholms län och de hade inte kontaktat oss som ansvarar för beläggningsarbetet av E20, en miss i kommunikationen, säger Maria Dryselius, projektledare Trafikverket region Öst och ansvarig för beläggningsarbetet på E20. 

Enligt uppgift ska arbetet på väg 576 nu vara avslutat — men jobbet med E20 pågår i några veckor till. 

— På måndag ska vi vara halvvägs, förklarar Maria. Det innebär att vi då vänder och arbetar oss tillbaka mot Läggesta. Vi beräknar att arbetet fortsätter ungefär två veckor till, det beror lite på väderlek. 

Trafikverket går fortsatt ut med varning om risk för långsam kö, mycket stor trafikpåverkan och  körhastighet 70 kilometer i timmen.