Öppet hus om detaljplaneförslag Södra Årby

0
635

På måndag bjuder samhällsbyggnadsnämnden in till ett dialogtillfälle i form av ett Öppet hus där intresserade kan ta del av förslaget, diskutera och ställa frågor.

Planområdet Södra Årby ligger på norra sidan om E20 och järnvägen, strax norr om Väg 223 (Mariefredsvägen) cirka tre kilometer väster om Mariefred. Planens syfte är att möjliggöra en ny stadsdel i anslutning till Läggesta station. Området kommer att omfatta cirka 1300 bostäder, gruppbostad, mindre handel, kontor, skolor och service. Intill bebyggelsen finns flera lättillgängliga grönområden för de boende. Det stationsnära läget kommer också att innebära goda pendlingsmöjligheter för de boende.

Karaktären kommer i huvudsak bli småskalig bebyggelse med en stor andel markbostäder i trädgårdsstadens form. I närheten av Läggesta station blir bebyggelsen något högre och tätare och kommer att ha karaktären av en småstad.

Mötet äger rum i biblioteket i Mariefred klockan 17.00 – 19.00 där också planhandlingar finns tillgängliga fram till den 25 januari. Ingen föranmälan krävs.

Mats Söderström