Karin Olsson fick blommor som tack av Mariefred Rotaryklubbs president Rebecca Muslin efter föredraget om psykisk ohälsa och suicid.

För två år sedan drabbades Karin Olsson av det värsta som kan hända en förälder. Hennes son Albin tog sitt liv efter en tid av psykisk ohälsa. I måndags fanns Karin på plats hos Mariefred Rotaryklubb för att berätta vad man kan göra när någon i ens närhet mår dåligt.

För två år sedan tog Karin Olssons son sitt liv efter en tids depression. Då hade Karin ingen erfarenhet av psykisk ohälsa eller suicid men har med tiden lärt sig mer och mer om ämnet. I måndags var hon inbjuden till Mariefred Rotaryklubb för att berätta om sina erfarenheter.
– Det finns många händelser i livet som kan starta psykisk ohälsa och att man börjar må dåligt, berättar Karin. Några händelser kan vara att en närstående dör, en relation som tar slut, dålig ekonomi eller mobbning. Det är något som tillhör livet att vi ibland mår dåligt – men det kan bli farligt om man fastnar i den känslan.

Statistik från Socialstyrelsen visar att flera hundra barn och ungdomar har tagit sina liv i Sverige de senaste tio åren. Enligt Karin finns det mycket som man som närstående kan göra för att minska den siffran.
– Det vi kan göra om vi ser en medmänniska må dåligt är att fråga om personen vill berätta eller att erbjuda hjälp, förklarar Karin. Då är det viktigt att man stannar kvar och visar att man lyssnar även om svaret kan vara jobbigt att höra. Man kan till exempel visa med kroppsspråk och ögonkontakt att man verkligen lyssnar. Det är också viktigt att larma för en person kan inte ta det här ansvaret på egen hand.