Instruktörer ska minska självmord bland unga

0
337

Som ett av de första länen i landet ska Sörmland få del av ett framgångsrikt program mot självmord bland unga mellan 14 och 16 år. Nu utbildas 16 instruktörer som sedan ska ut i länets skolor.

Genom rollspel och diskussionsövningar ska eleverna lära sig känna igen signaler både hos sig själv och hos kompisarna när något inte står rätt till.
– Ungdomarna ska få verktyg till att kunna prata om det här på ett enkelt och odramatiskt sätt, precis som vi pratar om vad som helst med våra kompisar. Ungdomarna får också prata med någon annan som inte jobbar på skolan vilket gör att de kanske känner sig friare att prata med instruktörerna, säger Charlotta Skålén, regional samordnare inom suicidprevention.

Programmet har tagits fram av forskare vid Karolinska institutet i Solna och Columbiauniversitetet i New York och har visat sig kunna minska risken för självmordstankar och självmordsförsök bland unga med 50 procent.

YOUTH AWARE OF MENTAL HEALTH – YAM
Utbildningsprogrammet YAM genomförs i skolan, under skoltid fem timmar under tre veckor. Utbildningen utgår ifrån sex huvudområden:
1. Vad är psykisk hälsa?
2. Självhjälpsråd
3. Stress och kriser
4. Depressioner och självmordstankar
5. Att hjälpa en kompis som har det svårt
6. Vem kan jag be om råd?